Hợp đồng cho vay (Ý nghĩa, Quy trình) | Hợp đồng cho vay hoạt động như thế nào?

Phân phối ý nghĩa khoản vay

Trường hợp một nhóm người cho vay cộng tác với nhau thường thông qua một trung gian là tổ chức tài chính đầu mối hoặc đại lý hợp vốn, tổ chức và quản lý giao dịch, bao gồm các khoản hoàn trả, phí, v.v. để cung cấp các yêu cầu tài chính cho một người đi vay lớn hơn (thường là ngoài khả năng của người cho vay đơn lẻ) nơi mà việc phân chia rủi ro và lợi nhuận diễn ra giữa nhau được gọi là hợp vốn cho vay.

Trong Hợp đồng cho vay, một nhóm các Ngân hàng cùng cung cấp các khoản vay cho một người đi vay vì một ngân hàng duy nhất không thể đáp ứng yêu cầu lớn của người đi vay vì có thể vượt quá mức rủi ro của nó. Loại quy trình cho vay hợp vốn này được yêu cầu bởi các công ty lớn đang thực hiện một dự án lớn và dự án đó đòi hỏi một lượng vốn rất lớn cho hoạt động kinh doanh của họ.

Đặc điểm của Hợp đồng cho vay

 • Số lượng lớn.
 • Không có thỏa thuận riêng giữa một ngân hàng cá nhân và người vay.
 • Không có sự mơ hồ nào được sử dụng để ở đó.
 • Thời hạn cho thỏa thuận thường sử dụng từ 3 đến 15 năm.
 • Rủi ro thấp được tìm thấy trong Hợp đồng cho vay.
 • Mỗi ngân hàng không nhất thiết phải đóng góp một số tiền như nhau.

Ví dụ về cách hoạt động của hợp đồng cho vay

Giả sử EFG Ltd là một tổ chức quốc gia đơn lẻ và bây giờ muốn trở thành một tổ chức đa quốc gia để hoạt động kinh doanh công ty cần một lượng vốn lớn và công ty có mối quan hệ tốt với một ngân hàng. Số vốn lớn này cao đến mức một ngân hàng không thể tài trợ và không thể một mình gánh chịu rủi ro cao như vậy.

EFG ltd tiếp cận ngân hàng ưa thích của mình (ngân hàng đầu mối) mà công ty có mối quan hệ tốt và cho biết công ty chúng tôi yêu cầu 2 tỷ đô la. Ngân hàng đưa ra một lựa chọn cho công ty để hợp vốn cho vay vì không khả thi nếu tài trợ cho từng cá nhân một số tiền lớn như vậy. Ngân hàng ưu tiên hiện giới thiệu các ngân hàng khác với Khách hàng (công ty) và tất cả cùng nhau sẽ quyết định cách tách biệt số tiền giữa chúng (có thể bằng nhau hoặc không bằng nhau) và một trong các ngân hàng sẽ được chỉ định làm ngân hàng đại lý và tất cả các ngân hàng khác sẽ được biết đến với tư cách là các ngân hàng tham gia

Những người tham gia Hợp vốn cho vay

Dưới đây là các thành phần tham gia cho vay hợp vốn.

# 1 - Ngân hàng Đầu mối cũng có thể được gọi là Ngân hàng Sắp xếp

 • Ngân hàng đầu mối đóng vai trò là người quản lý và chịu trách nhiệm bởi người đi vay để tổ chức cấp vốn dựa trên thời hạn cụ thể do các bên cho vay quyết định.
 • Ngân hàng đầu mối phải tìm các ngân hàng khác với tư cách là các bên cho vay có thể sẵn sàng tham gia vào hoạt động hợp vốn này và sẵn sàng chịu rủi ro cùng nhau.
 • Ngân hàng đầu mối phải thảo luận các chi tiết của thỏa thuận và chịu trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ cho vay với các ngân hàng tham gia.

# 2 - Ngân hàng bảo lãnh phát hành

 • Ngân hàng đầu mối có thể bảo lãnh các phần chưa đăng ký của khoản vay bắt buộc hoặc một ngân hàng khác cũng có thể bảo lãnh khoản vay.
 • Ngân hàng bảo lãnh phát hành sẽ chấp nhận rủi ro có khả năng xảy ra.

# 3 - Ngân hàng tham gia

 • Tất cả các ngân hàng tham gia cho vay hợp vốn được biết đến như một ngân hàng tham gia.
 • Các ngân hàng tham gia sẽ tính phí cho sự tham gia của họ.

# 4 - Ngân hàng đại lý

 • Công việc của ngân hàng đại lý là đảm bảo rằng hoạt động hợp vốn cho vay hoạt động có hiệu quả.
 • Ngân hàng đại lý đóng vai trò trung gian giữa người vay và người cho vay và cũng có nghĩa vụ hợp đồng đối với cả hai bên (người đi vay và người cho vay).
 • Trong một số trường hợp, ngân hàng đại lý có một số nhiệm vụ bổ sung được nêu trong hợp đồng đại lý.
 • Công việc cơ bản của ngân hàng đại lý là chuyển các khoản tiền từ tất cả các ngân hàng tham gia đến người đi vay và chuyển trả lãi và số tiền gốc từ người đi vay sang các ngân hàng tham gia.

Các loại hợp đồng cho vay

Sau đây là các loại Hợp đồng cho vay.

Loại # 1 - Thỏa thuận được viết dưới dạng

Theo thỏa thuận này, đại lý đầu mối đảm bảo toàn bộ khoản vay. Nếu khoản vay không được yêu cầu đầy đủ, thì đại lý đầu mối có một lựa chọn để tiếp nhận phần chưa đăng ký. Hình thức cho vay hợp vốn này thu hút phí dịch vụ cao hơn và các hình thức cho vay này có độ rủi ro cao và nó sẽ tạo ra lợi nhuận rất lớn cho ngân hàng.

Loại # 2 - Ưu đãi tốt nhất- Nỗ lực

Theo thỏa thuận này, ngân hàng đầu mối không cam kết hoặc đảm bảo toàn bộ số tiền cho vay mà người đi vay yêu cầu và cam kết sẽ tìm những người cho vay khác để cung cấp các cam kết cho phần còn lại. Bất kỳ phần nào chưa đăng ký của khoản vay sẽ được lấp đầy bằng cách tận dụng những thay đổi của điều kiện thị trường. Nếu khoản vay liên tục được đăng ký dưới mức, người đi vay có thể buộc phải chấp nhận số tiền vay thấp hơn hoặc khoản vay có thể bị hủy bỏ.

Loại # 3 - Giao dịch câu lạc bộ

Trong loại hợp vốn này, số tiền nhỏ hơn lên đến 150 triệu đô la. Trong đó, tất cả các thành viên trong câu lạc bộ đều có một phần bằng nhau. Trong trường hợp này, người đi vay có thể tự sắp xếp câu lạc bộ hoặc người sắp xếp có thể tham gia.

Quy trình Hợp đồng Khoản vay

Đây là quy trình cho vay hợp vốn.

 • Bước 1: Nên có cuộc thảo luận ban đầu với những người quảng bá.
 • Bước 2: Sau đó, Đánh giá dự án cần được thực hiện.
 • Bước 3: Cần thực hiện các phương án thay thế cho Nguồn vốn.
 • Bước 4: Sau đó, thảo luận sơ bộ với người cho vay nên được thực hiện.
 • Bước 5: Sau đó là yêu cầu chuẩn bị hồ sơ vay và theo dõi hồ sơ.
 • Bước 6: Hỗ trợ Thẩm định Dự án bằng cách phân tích tài chính.
 • Bước 7: Cuối cùng, Thư tín dụng phải được lấy từ một tổ chức cho vay.

Ưu điểm

 • Tài chính tốn ít thời gian và công sức hơn.
 • Việc quản lý khoản vay là Cực kỳ hiệu quả.
 • Nó có lợi cho người đi vay khi thiết lập một hình ảnh thị trường tốt.
 • Người đi vay có sự linh hoạt trong cơ cấu và giá cả.
 • Người vay không cần phải đến từng ngân hàng và cũng không cần phải nộp đơn riêng cho tất cả các ngân hàng.
 • Mục đích và khoảng thời gian của khoản vay là cố định.
 • Hệ thống rất đơn giản.

Nhược điểm

 • Quá trình tốn thời gian vì đàm phán với ngân hàng có thể mất nhiều ngày, do đó, hợp vốn cho vay là một quá trình tốn nhiều thời gian.
 • Người đi vay cũng có thể bị ảnh hưởng bất lợi bởi các hợp đồng cho vay hợp vốn.
 • Nếu vấn đề phát sinh, người vay khó có thể thỏa mãn tất cả các ngân hàng cùng một lúc.
 • Quản lý mối quan hệ giữa nhiều bên là một nhiệm vụ khó khăn.
 • Nếu khả năng sinh lời không thành công thì ngân hàng nhỏ nhất muốn rút vốn.

Phần kết luận

Trong Hợp đồng cho vay, một số người cho vay khác nhau cung cấp các phần khác nhau của khoản vay. Mọi người cho vay đều có trách nhiệm đối với phần của họ trong khoản vay. Mọi người cho vay đều có ít rủi ro hơn do chia sẻ một khoản vay (số tiền lớn) giữa nhiều hơn một người cho vay. Các ngân hàng hoặc tổ chức tài chính thu được lợi nhuận từ việc cho vay hợp vốn.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found